Viata comunitatii

Necesitati

Necesitatile si optiunile populatiei se refera la rezolvarea urmatoarelor probleme:

 1. Asigurarea necesarului de apa curenta si a canalizarii, in toate satele comunei;
 2. Construirea unui spital zonal;
 3. Crearea unei zone de agrement;
 4. Realizarea unui centru de preindustrializare a pestelui;
 5. Infiintarea unei sectii de preindustrializare legume-fructe;
 6. Dezvoltarea unei sectii de preindustrializare a laptelui.
top

Obiective

Prioritatile si obiectivele care se afla in atentia administratiei locale sunt urmatoarele:

 1. Extinderea captarilor de apa (12 puturi);
 2. Concesionarea terenurilor supuse alunecarii pentru impadurire;
 3. Realizarea canalizarii satelor;
 4. Crearea unor sectii de prelucrare a produselor agricole (lactate, legume-fructe, cereale);
 5. Construirea unor sectii de abatorizare porcine, ovine, bovine;
 6. Realizarea unui centru de reparatii utilaje si unelte agricole;
 7. Infiintarea unui liceu teoretic si agricol;
 8. Conectarea bibliotecii comunale la Internet.
top

Strategie

PDF Strategia de dezvoltare locala 2016-2020,comuna Vladeni, judetul Iasi

Actiunile intreprinse au in vedere, in esenta, urmatoarele patru directii importante:

top

Plan de dezvoltare

Infiintarea de retele de alimentare cu apa in mediul rural:

Programul de marire a capacitatii portante a drumurilor judetene asfaltate:

Perspectivele de dezvolare sunt lente. Centrul de greutate, fiind pastrat de caracterul preponderent agricol al zonei, va trebui sa se axeze pe o agricultura competitiva.

top

Acte normative

Informari, acte normative propuse sau adoptate de autoritatile locale
PDF Hotararea nr.54/26.07.2017privind stabilirea salariului de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primariei comunei Vladeni, judetul Iasi, incapand cu data de 01 iulie 2017
PDF Anexa 1 si 2 la HCL nr.54/26.07.2017privind salariile pentru functiile de demnitari, functiile publice si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului, valabile de la data de 01 iulie 2017
PDF Registrul datoriilor,com.Vladeni, jud.Iasi - octombrie 2017
PDF Situatii financiare la data 30.09.2017,comuna Vladeni, judetul Iasi
PDF Registrul datoriilor,com.Vladeni, jud.Iasi - martie 2017
PDF Buget de venituri si cheltuieli - proiect anul 2017,com.Vladeni, jud.Iasi
PDF Lista investitii propuneri 2017,anexa la BVC comuna Vladeni, judetul Iasi
PDF Proiect buget 2017-2020,comuna Vladeni, judetul Iasi
PDF Situatii financiare la data 31.12.2016,comuna Vladeni, judetul Iasi
PDF Hotararea nr.58/14.12.2016privind rezilierea contractului de concesiune nr.2703/28.09.2016
PDF Hotararea nr.57/14.12.2016privind alocarea sumei de 61.000 lei pentru organizarea sarbatorilor de iarna 2016-2017
PDF Anexa la HCL nr.57/14.12.2016:Propunere de program Sarbatorile de iarna ale comunei Vladeni 2016-2017
PDF Hotararea nr.56/14.12.2016privind insusirea si aprobarea executiei bugetului local, decembrie 2016
PDF Anexa 1 la HCL nr.56/14.12.2016privind executia preliminara a bugetului local pe anul 2016 - venituri
PDF Anexa 2 la HCL nr.56/14.12.2016privind executia preliminara a bugetului local pe anul 2016 - cheltuieli
PDF Hotararea nr.55/14.12.2016privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare in anul 2016
PDF Hotararea nr.54/14.12.2016privind alocarea creditelor cu finantare de la MDRAP pentru obiectivele de investitii derulate prin PNDL
PDF Anexa la HCL nr.54/14.12.2016privind bugetul local de venituri si cheltuieli 2016 - pe sectiuni
PDF Hotararea nr.53/14.12.2016privind aprobarea scaderii din evidenta financiar-contabila a creantelor datorate de debitori - persoane juridice radiate din Registrul Comertului
PDF Hotararea nr.52/14.12.2016privind rectificarea bugetului local pe trim.III 2016
PDF Anexa la HCL nr.52/14.12.2016privind bugetul local de venituri si cheltuieli 2016 - centralizator
PDF Registrul de Evidenta al Datoriei Publice Locale - 2015, Comuna Vladeni, judetul Iasi
PDF Hotararea nr.6/27.01.2016privind aprobarea bugetului, Bugetul local de venituri si cheltuieli al comunei Vladeni pe anul 2016
PDF Proiectul de buget pe anul 2016si Lista obiectivelor de investitii propuse a se realiza in anul 2016, estimari pentru anii 2017-2019
PDF Buget local pe anul 2014- centralizat la data de 30.10.2014
PDF Lista obiectivelor de investitiipropuse a se realiza in anul 2014
PDF Raport de analizape baza de bilant privind situatiile financiare intocmite la data de 30.09.2014
PDF Bilantla data de 30.09.2014
PDF Cont de executiepatrimonial totalizator la data de 30.09.2014
PDF Situatia activelor si datoriilorla data de 30.09.2014
PDF Situatia fluxurilor de trezoreriela data de 30.09.2014
PDF Balanta sinteticala data de 30.09.2014
PDF Situatia indicatorireferitori la protectia copilului si persoanelor cu handicap la data de 30.09.2014
PDF Buget local pe anul 2014- centralizat, rectificat la 30.09.2014
PDF Buget local pe anul 2014- pe sectiuni, rectificat la 30.09.2014
PDF Hotararea nr.40 din 29.09.2014privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli la 30.09.2014
PDF Buget local detaliat 2012,estimat 2013-2015, sectiunea functionare (f11)
PDF Buget local detaliat 2012,estimat 2013-2015, sectiunea dezvoltare (f11)
PDF Buget 2012,estimat 2013-2015, din venituri proprii (f11)
PDF Fisa programului 2012,realizat 2010, preliminat 2011, estimat 2012-2015 (f13)
PDF Bilant la data de 30.06.2011- Comuna Vladeni, judetul Iasi
PDF Buget 2011 rectificatla data de 09.09.2011
PDF Flux de trezorerie la data de 30.06.2011- Comuna Vladeni, judetul Iasi
PDF Plati restante la data de 30.06.2011- Comuna Vladeni, judetul Iasi
PDF Rezultat patrimonial la data de 30.06.2011- Comuna Vladeni, judetul Iasi
PDF Executie buget local,indicatori trimestrul I 2011 (anexa 2)
PDF Bilant la data de 31.12.2010- Comuna Vladeni, judetul Iasi
PDF Buget 2011 initial- Comuna Vladeni, judetul Iasi
PDF Flux de trezorerie la data de 31.12.2010- Comuna Vladeni, judetul Iasi
PDF Plati restante la data de 31.12.2010- Comuna Vladeni, judetul Iasi
PDF Rezultat patrimonial la data de 31.12.2010- Comuna Vladeni, judetul Iasi
top